Hantera ditt företags personal

Företag bör alltid prioritera nöjda medarbetare i sin verksamhet. Så låt oss titta lite på hur du kan jobba för att förbättra trivseln för dina anställda.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

En del höjer på ögonbrynen åt påståendet att det skulle finnas ett samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. Faktum är att mycket tyder på att medarbetare som känner sig nöjda på sin arbetsplats, skapar glada kunder. Med andra ord är det otroligt viktigt att ett företag hanterar sin personal på absolut bästa sätt.

En anställd som trivs på sitt jobb är respekterad och värderad för sitt arbete, kommer att känna en större lojalitet mot företaget. Medarbetaren kommer sedan ta med sig den här positiva känslan i kontakten med kunderna. Det fungerar alltså som ringar på vattnet.

Förbättra arbetsplatsen

År 2017 genomförde SCB en undersökning gällande hur nöjda anställda är med sina jobb. Resultatet visade att så många som sju av tio är nöjda med jobbet. Något som hjälper till för att skapa en trivsam arbetsplats är effektiva system som inte krånglar. På personalkollen.se kan du läsa mer om hur ni kan förbättra personal- och lönehantering på företaget, och på så sätt skapa en ännu bättre arbetsplats.