Hemsidors textinnehåll

SEO står för något kallat Search Engine Optimization. Kort beskrivet går detta ut på att utforma en sida så att den hamnar så högt upp som möjligt bland sökmotorernas sökresultat. Detta är något man kan påverka på flera sätt, bland annat när det kommer till hemsidans innehåll. Just en hemsidans textinnehåll och hur man gör denna så SEO-vänlig som möjligt ska vi nu undersöka lite närmare.

Vad säger SEO-kännarna?

När det gäller en hemsidas textinnehåll och hur detta ska vara så bra som möjligt ur en SEO-synpunkt gäller det att formulera denna på ett så marknadsföringsmässigt sätt som möjligt. Hur ska man enligt SEO-kännarna då göra detta? Detta är närmare bestämt något som det finns en mängd olika tips för. Dels rekommenderas man att använda sig av så kallade brödtexter. Dessa rekommenderas eftersom de ökar chansen att ens sida hamnar högt upp bland resultaten när det gäller sökningar som görs med fler än ett ord. Exempel på sådana sökningar kan vara att någon söker på en viss typ av affär eller restaurang i en viss stad.

Ett annat tips som det är bra att följa är att ha med en huvudrubrik där det primära sökordet ingår. Även i sidans undersidor är det klokt att ha med denna typ av rubrik. Utöver huvudrubriker är det också klokt att använda sig av underrubriker som även de bör innehålla det primära sökordet samt alla andra ord relaterade till detta.

Varje text bör även ha en ingress. Dels gör detta texten mer läsvänlig, och dels är detta ett bra tillfälle för att få med de viktigaste sökorden. När man väl sammanställt texten är det bra att noggrant läsa igenom denna och se till att den innehåller sökorden tillräckligt många gånger, och dessutom att dessa ingår på ett naturligt och icke repetitivt sätt som påverkar text kvalitén negativt, både i rubrikerna, ingressen samt i den övriga texten.

Det är även klokt att be någon annan med insyn i SEO samt hur det fungerar att ta sig en titt på texten. Denna person kan då uppmärksamma en på om det är något som saknas i texten, samt på eventuella rum för förbättringar. Om man även har med bilder i texten är det klokt att ha tillhörande bildtexter till dessa, eftersom även det kan vara gynnsamt ur ett SEO-perspektiv.

Övriga tips gällande SEO-texter

Andra faktorer som det är värt att vara uppmärksam på när det gäller SEO-texter är bland annat att själva texten på det stora hela är välskriven och intressant så att den kan fånga läsarnas intresse. Här är det bland annat väldigt viktigt att se till så att den text man använder inte är kopierad eller liknande. Det gäller även att se till att texten är uppdaterad och aktuell, samt att eventuella länkar och annat fortfarande är i funktion.

Val av domän är också viktigt, och man bör här hålla sig till välkända toppdomän. Skulle man till exempel använda sig av en domän som av Google är svarlistat, så blir det svårt att få besökare oavsett hur bra textsidan har.