Miljövänlig marknadsföring

Miljöfrågan är en av mänsklighetens största frågor genom tiderna och har aldrig varit mer relevant än idag. Som företag har man ett extra stort ansvar att värna om planeten därför bör man sträva efter en hållbar utveckling på alla plan. Detta gäller även i marknadsföringen.

Var tydlig

Var tydlig i din marknadsföring vad ditt företag gör för att vara miljövänlig. Se till att konsumenterna vet att företaget bryr sig om, inte enbart dem, men även hela planeten. Detta bidrar till ett förhöjt förtroende, var dock noga med att vara sanningsenlig då det annars kan leda till konsekvenser.

Miljövänligt material

Hur du marknadsför är också en pusselbit i det hela. Vilka material använder du? Finns det bättre alternativ utifrån klimatperspektivet? Oavsett vad du säger i ord, är det i grund och botten vilka verktyg/material du använder dig av för att utföra marknadsföringen.

Hållbar konsumtion

Som företag vill du maximera vinsten på alla sätt, det är ingen hemlighet. Utifrån miljöperspektivet är dock överkonsumtion (som gynnar dig) en stor bov. Men konsumenter kommer konsumera oavsett, därför spelar din roll som företag stor roll! Vad är det som gör din produkt mer hållbar än konkurrenternas? Kan konsumenterna köpa din produkt med gott samvete? Framför det i din marknadsföring, men undvik ”Greenwashing”, ni kan klicka er vidare här för mer information om begreppet.