Lär dig vad CE-märkning innebär som tillverkare och importör

Om du är tillverkare eller importör av produkter och varor är det av största vikt att du har koll på CE-märkning och vad det innebär. Har du inte det kan du inte säkerställa att dina produkter följer de nödvändiga standarder och regler som krävs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om din produkt är CE-märkt och uppfyller alla krav, har du tillåtelse att sälja den i Europa.

Vad är CE-märkning?

CE-märket är en symbol som indikerar att en produkt eller vara följer tillämpliga direktiv och förordningar inom EES. Tanken med märkningen är att den säkerställer en hög nivå av säkerhet och miljöskydd för samtliga produkter som du säljer. Märket är obligatoriskt inom många produktkategorier, bland annat elektronik, leksaker, maskiner och byggprodukter.

Du som tillverkar produkter har ansvar att se till att de uppfyller alla krav som en CE-märkning innebär. Om du istället importerar varor är det på liknande sätt ditt ansvar att se till att det du importerar och säljer har rätt CE-märkning. En produkt som inte har det eller som inte uppfyller alla krav kan du alltså inte sälja.

Här hittar du den bästa informationen online om CE-märkning, så att du vet vad som gäller för dina varor.