När företaget behöver mer personal

Att behöva anställa personal är förvisso ett väldigt trevligt bekymmer, men det är ändå ett praktiskt problem som du behöver lösa. Eftersom vi överlag har brist på arbetskraft är det heller inte det enklaste att rekrytera.

Nå ut och hitta rätt

Många börjar med att höra sig för i sitt eget nätverk när de söker ny personal. Det är en naturlig start, men det räcker sällan att göra så. Dessutom finns risken att man bara når personer som liknar den personal som redan finns på arbetsplatsen. Samtidigt vet vi att mångfald gör företag mer lönsamma. Därför är det bra att försöka annonsera eller på andra sätt söka bredare, för större chans att hitta rätt kompetens.

Hjälp av experter

Ett bra sätt att få till denna bredare sökning är att anlita experter på området. Med ett bra rekryteringsbolag vid din sida får du inte bara tillgång till fler kanaler, utan också hjälp med själva urvalsprocessen. För samtidigt som du gärna vill nå ut brett, vill du ju att de kandidater du faktiskt pratar med ska vara lämpliga för rollen. När företaget behöver växa ska det helst gå snabbt, men allra viktigast är att det blir rätt.