Vad innebär Inbound Marketing?

Den stora resan i Inbound Marketing handlar om förändringen av perspektiv. Kunden är fortsatt i centrum, men i digital marknadsföring skiftar det alltmer bort från ett tänk kring funnel (en trattmodell). Istället lockas kunderna in till ett erbjudande i olika steg. Det handlar mycket om interaktion med kunderna.

En ny sorts marknadsföring

År 2005 myntar HubSpot’s medgrundare Brian Halligan begreppet Inbound Marketing. Med Internets framfart tillsammans med Flywheel kom kunden att stå mer i centrum. Modellen består av tre koncept, att attrahera, engagera och glädja. Med andra ord att överträffa kundernas förväntan. Det sker på många olika sätt bland annat genom video och infographics.

Förändringarna med Flywheel

Med den nya modellerna så handlar det om att tala till kundernas känsla och att skapa unika upplevelser. Det blir därför viktigt att skapa dialog och förtroende. Målet är att få kunderna att följa med på en spännande resa. Kunderna får efter sitt köp bli ambassadörer. Modellen är med andra ord kontinuerlig.

SEO och ranking

Via e-post får kunderna gärna känna sig utvalda, vilket gör att breven behöver vara personligt riktade. Enligt modellen och MIS är det viktigt med SEO-strategi, samt att nå hög ranking vid sökningar med sökmotor (SERP). Det finns företag som har stor erfarenhet av att hjälpa andra företag.